Massage gói đặc biệt, gồm: massage đá nóng kết hợp với rượu thuốc bắc

90 phút
Tác dụng khi massage đá nóng kết hợp với rượu thuốc bắc Massage đá nóng kết hợp với rượu thuốc bắc (còn được gọi là phương pháp “hot stone massage”) có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe và cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu thuốc bắc trong...