Massage bấm huyệt vai gáy kết hợp đá nóng và rượu

60 phút
Massage bấm huyệt vai gáy giúp giảm đau vai gáy.