Massage bấm huyệt body kết hợp với đắp đá nóng

60 phút
Massage bấm huyệt với đắp đá nóng giúp giảm đau nhức toàn thân.