Massage bấm huyệt chân kết hợp với rượu gừng hoặc rượu thuốc

60 phút
Massage bấm huyệt chân kết hợp rượu gừng/rượu thuốc giúp giảm nhức mỏi chân.